Dovadi

None of us is as smart as all of us.

Gebruik Van Sqlite3 Op Windows

Voor de workshop op de RubyEnRails 2006 dag heb ik gebruik gemaakt van Sqlite als database.

Installatie is simpel als je weet wat je moet doen, dus bij deze de handelingen die ik heb verricht.

Download sqlite3.exe en de sqlite3.dll (zonder TCL bindings) en plaats deze in je PATH-directory (bv in /ruby/bin)

Dan nog de sqlite3 library voor ruby installeren, middels) gem install sqlite3-ruby en kies de juiste versie voor het windowsplatform (sqlite3-ruby 1.1.0 (mswin32)).

Zie ook instructies op RubyonRails.com

Het aanmaken van een db-file, doe middels het sqlite3 naam_van_database.db in de command-box.

En tot slot je database.yml aanpassen, bv:

development:
  adapter: sqlite3
  dbfile: db/naam_van_database.db

Let er op dat ook de drie vermeld staat bij de adapter en op de db/ indien je de database ook in de db-directory zet.

Verder heb ik gebruik gemaakt van de sqlite browser , die je hier kunt downloaden.