Dovadi

None of us is as smart as all of us.

Workshop RubyEnRails 2006

Ik kijk terug op een heel geslaagde RubyEnRails 2006 dag, met hele interessante presentaties over Rails en Ruby.

Ondergetekende heeft ook een workshop gegeven en we hebben een applicatie van scratch af aan gemaakt met behulp van Google Maps in een tijdsbestek van een uur, waarmee Ruby letterlijk en figuurlijk op de kaart hebben gezet. Allemaal dankzij de kracht en veelzijdigheid van ruby, rails en de cartographer plugin.

Het resultaat van de workshop is te zien op RubyOpDeKaart.
We hebben alleen een ajax_scaffold gebruikt en links aan de namen toegevoegd zodat je inzoomt op de bewuste marker.

Als databron voor de relatie tussen de postcodes en de lengte- en breedtegraden hebben we gebruik gemaakt van een platte tekstfile beschikbaar gemaakt op de website
van Prof. Y. Lupardi.

Voor de layout hebben we gebruik gemaakt van de simplex4 template beschikbaar gesteld via openwebdesign.

Verder is de originele en ongewijzigde code van de 18de mei te downloaden in rar en zip formaat
inclusief de cartographer plugin. Let op dat je een google map key
aanvraagt en de juiste naam opgeeft in het keys.rb bestand van de plugin (zie ook mijn vorige post).

Bij deze roep ik iedereen op om deze applicatie verder te ontwikkelen. We zullen binnenkort een hiervoor een project openen op Rubyforge.