Dovadi

None of us is as smart as all of us.

Oplossing Voor Instabiele MySql 5.0 in Combinatie Met Windows.

Ik behoor geloof ik tot een minderheid, de meeste van ‘ons’ maken natuurlijk gebruik van een Apple. Zover ben ik nog niet, ik kom er voor uit: een laptop met windows XP.

Ik kreeg de laatste tijd steeds vaker de onvoorspelbare foutmelding ‘Lost connection to MySQL server during query’.

Gelukkig, dankzij google, heb ik een oplossing gevonden zie Activestate.com.

Het is een kwestie van het plaatsen van een kant en klaar gecopmpileerde native binding mysql.so in de /ruby/bin directory. Daarnaast moet je ook de meest recente libmySQL.dll (te vinden in de /mysql/bin/ directory) kopiëren naar de /ruby/bin directory.

Voor de originele instructies zie Pomozov’s site.