Dovadi

None of us is as smart as all of us.

Scottie: Knuffelen Op Afstand

Het project

Agile Dovadi is betrokken bij het onderzoeksproject Scottie geïnitieerd door Waag Society.


Scottie is ontwikkeld voor kinderen tussen 13 en 15 jaar die langdurig in het
ziekenhuis liggen. Contact met het zieke kind vindt nu met name plaats in de vorm van geplande, expliciete communicatie tijdens fysieke bezoeken. Hoe kan, naast de nieuwe rol van â??ziekeâ?, de oude rollen van klasgenootje, broer en zoon behouden blijven? Hoe kan communicatie op afstand een meer persoonlijke, affectieve vorm krijgen? Hoe kan communicatie minder expliciet en cognitief (tekst, geluid of beeld) en meer impliciet en affectief worden vormgegeven door bijvoorbeeld verandering van kleur, geluid, vorm, locatie of temperatuur?


Scottie is ontwikkeld om te onderzoeken of ICT een rol kan spelen in het
voorkomen van isolement van een âlangdurig afwezigeâ. Scottie ondersteunt een
manier van affectieve, non-verbale communicatie.

Het project wordt gefinancieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VSBfonds en de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Techniek

Dit project heeft een hoog FabLab gehalte en wordt uitgevoerd door een multi-displiniaire team uit relevante sectoren waarbij onderzoek wordt gedaan naar vernieuwende combinaties van smart materials, draadloze communicatietechnieken, wearables en sensortechnologie.


De inwendige electronica van een scottie is gebaseerd op een Arduino, een open source microcontroller platform, die communiceert via bluetooth met een Apple Mini.


In stadium van het project kan een scottie communiceren middels het uitwisselen van kleuren en trillingen.

Agile Dovadi heeft de software ontwikkeld voor het afhandelen van de berichten tussen verschillende scotties. De software bestaat uit twee onderdelen, allereerst een daemon voor de Apple Mini’s en een server-applicatie als message-broker en voor opslag van alle data voor data-analyses. De daemon is volledig in Ruby geschreven en de server-applicatie uiteraard in RubyOnRails. Zowel de daemon als de server-app hebben we Behaviour Driven ontwikkeld met behulp van RSpec. Dat is ons zeer goed bevallen, there’s now way back!

Voor de daemon hebben we gebruik gemaakt van de ruby-serialport library voor de communicatie met de Scottie via Bluetooth en voor de communicatie met de server-app maken we gebruik van de ActiveResource gem.
De server-app is natuurlijk Restful opgezet.

Een buitengewoon inspirerend project waarbij we veel geleerd hebben en nog veel leren!

Partners

VSB Fonds
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (NAP)
StudioSophisti
Twodotone
Agile Dovadi

Media aandacht:

AD
NRC
Trouw
Parool
Telegraaf
HCC
Dag