Dovadi

None of us is as smart as all of us.

iDEAL-on-Rails

Naar aanleiding van onze ervaringen met Hematelefonie hebben we de code voor het uitvoeren van iDEAL transacties geëxtraheerd en gepost op RubyForge.


De code is nu nog geïmplementeerd in de vorm van twee helpers. De uitdaging is om deze code te herschrijven naar een “act_as_ideal_transaction” – plugin. Holder heeft hierbij al hulp aangeboden, maar iedereen is welkom om te participeren.


Voor verdere informatie en instructies verwijs ik graag naar onze trac.